IT-rekrytering i Stockholm

IT-rekrytering i Stockholm

Om IT-rekrytering Stockholm

IT-rekrytering i Stockholm är speciellt utmanande. Stockholm ligger långt fram  i den digitala utvecklingen och efterfrågan på specialister inom IT är mycket stor. Trots detta har intresset för utbildningar inom IT varit relativt lågt och därav råder nu brist på IT-kompetens i Stockholm.

Ants Code at Heart är en erfaren leverantör av IT-rekrytering med specialisering på utvecklare och drifttekniker. Vi vet vad som krävs för att genomföra framgångsrika rekryteringar av IT-kompetens och genomför över 100 tillsättningar per år. Speciellt utmanande är sökprocesserna då bristen på personal inom IT-sektorn gör att man måste vara kreativ och kunnig för att hitta de resurser man behöver och genomföra lyckade rekryteringar. Stockholm har även generellt en högre lönebild än övriga landet och det är viktigt att man kan sätta ihop ett attraktivt erbjudande som lockar de specialister som man eftersträvar. Var geografiskt en arbetsgivare är placerad i Stockholmsområdet kan även det starkt påverka möjligheterna att hitta personal så arbetsplatsens placering är en viktig faktor som påverkar attraktiviteten hos en arbetsgivare.

Läs mer om vår IT-rekrytering

IT-rekrytering i Stockholm allt mer utmanande

IT-rekrytering i Stockholm har från en redan utmanande nivå blivit än mer utmanande när den digitala sektorn och startup-scenen klivit fram och satt Stockhol m på IT-kartan även globalt. Redan under den första IT-boomen kring årsskiftet var Stockholm framträdande som en plats för visionära projekt i den nya digitala tidsåldern. Tekniken och marknaden var då dock inte mogen för att skapa om sättning och lönsamhet i branschen men nu kommer en våg av nya företag och startups och denna gång verkar förutsättningarna finnas att kombinera kraftig tillväxt med framtida lönsamhet. IT-undret i Stockholm har bidragit till att även bristen på de eftertraktade IT-kompetenserna blivit allt större.

Egen personal inom IT mer utmanande än konsulter i Stockholm

Att anställa egen personal inom IT är betydligt mer utmanande än att ta in konsulter. Detta gäller speciellt i Stockholm. Många ser dock inte konsulter som ett alternativ och då är man tvungen till att hitta strategier för att lyckas locka IT-specialister exempelvis utvecklare och drifttekniker trots att bristen på dessa är stor.

IT-rekrytering Stockholm

Läs mer om vår IT-rekrytering