Ants och GDPR

Tisdagen den 5 september höll Triggerbee ett seminarium i Bonnierhuset om den nya dataskyddsförordningen GDPR. Ants, som var huvudsponsor, deltog självklart i publiken. GDPR innehåller bestämmelser som har som syfte att stärka skyddet för fysiska personer när personuppgifter behandlas. All information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person omfattas, något som kommer innebära en del anpassningar för företag som arbetar datadrivet med sin marknadsföring och försäljning.