Headhunting IT Stockholm

Headhunting, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala

Headhunting

Headhunting av IT-kompetens är en stor del av Ants Code at Hearts verksamhet. Vi är erfarna i att genomföra kartläggningar av var en efterfrågad kompetens kan återfinnas och har en metodik och ett brett kontaktnät för att attrahera den unika individ som kommer att göra skillnad för dig