Ants är ett rekryteringsföretag som jobbar med search och headhunting av bland annat utvecklare och drifttekniker.

Attrahera, bedöma och anställa utvecklare eller drifttekniker.

Recruitment Process Outsourcing och Talent Acquisition

Ants Code at Heart har många kunder med ett omfattande behov av att attrahera, bedöma och anställa utvecklare eller drifttekniker. Tillsammans med dessa kunder har Ants utvecklat flera tjänster som ser till att även stora expansiva utvecklar- eller driftavdelningar får tillgång till den personal som efterfrågas trots den bristande situation som råder på kvalificerad arbetskraft inom IT.

Recruitment Process Outsourcing

Vill du växa organiskt men saknar resurserna?
Genom att outsourca din rekrytering, det vill säga hela rekryteringsprocessen, låter du specialister sköta din rekrytering, vilket bäddar för organisk tillväxt. Vi tar ansvar över rekryteringsprocessen från start till mål: specifikation, sourcing, selection, intervjuer, produktion av anställningsavtal, referenstagningar, bakgrundskontroller, verifiering av meriter, samt onboarding. Dessutom hjälper vi dig att bygga ett attraktivt varumärke som arbetsgivare genom en EVP (Employee Value Proposition) samt sätter ett effektivt system för rekrytering på plats inför framtiden.

Talent Acquisition

Några av våra kunder har så stora och långsiktiga behov av utvecklare att de bygger upp egna Talent Acquisition-enheter. Syftet är att inhouse ha kapacitet att attrahera talanger i den utsträckning som krävs för planerad expansion. Även mycket stora organisationer kommer inte i närheten av de över hundra tillsättningar av specialiserade utvecklare och drifttekniker Ants Code at Heart genomför varje år. All vår erfarenhet och samlade kunskap är eftertraktad och på senare år har vi involverats i flera projekt där vi åt våra kunder bygger upp interna Talent Acquisition-enheter. På så vis drar våra kunder nytta av att vi ständigt utvecklar våra processer, sökvägar och nätverk. Vår volym ger oss förutsättningar att utvärdera flera söksystem och tjänster per år och vi investerar omfattande i de system som ger utdelning i vårt arbete att tillsätta tjänster hos våra kunder. Allt detta och de samlade erfarenheterna och kontakterna hos vårt team av researchers och rekryteringskonsulter ger dig värdefull konsultation.