Föreläsning i Umeå

I början av maj besökte Ants personalvetarföreningen PLUM i Umeå. Ants vice VD Carl-Johan Hamilton höll en lunchföreläsning tillsammans med Elin Filipp och Emma Back. Temat handlade om karriärmöjligheter för personalvetare i IT branschen. Det bjöds på mackor och många intressanta samtal om IT, rekrytering och andra HR relaterade samtalsämnen.

Elin, som själv tagit sin personalvetarexamen i Umeå säger att:
” Det var kul att besöka Umeå, jag har inte varit här sedan jag tog min examen. Det känns som ett lyckat besök när så många stannade kvar och minglade efteråt”