Studenter gör examensarbete på Ants

HR-studenter examensarbete

Examensarbete om kandidater i bristyrken

Under våren har två duktiga HR-studenter vid namn Rebecka och Astrid från Linköpings Universitet skrivit sitt examensarbete hos oss. Deras syfte var att undersöka vad som får kandidater i bristyrken att byta jobb och hur de har upplevt rekryteringsprocessen med oss.

Nu är de klara, examinerade och uppsatsen är godkänd så förra veckan presenterade de resultatet för oss på Ants. De säger själva att det mest intressanta de kom fram till vad hur stor inverkan rekryteringsprocessen hade på beslutet att ta jobbet ”Man tänker att man kan bortse från mycket om jobbet är bra, vår gissning var att vilka produkter företaget gör och tekniker de använder skulle väga tyngre.”

Nöjda med resultat

De berättar själva att de är nöjda med slutresultatet och att det har varit intressant även om det såklart var en utmaning att sammanställa allting. Om de skulle sammanfatta resultatet säger Astrid att hon skulle säga att ”Det viktigaste för kandidaterna var balans i arbetslivet och hälsa, att arbetet är utformat så man får utvecklas och att man kan använda de kunskaper man har” och Rebecka fyller i att ”men det var även viktigt med inre tillfredsställelse och en bra rekryteringsprocess.”