Workshop på Tieto

Emma och Louise från Ants höll i veckan en workshop om Talent Acquisition för vår kund Tieto.

 

 

På Ants är vi väl medvetna om att det kommer att råda en stor IT kompetensbrist inom de kommande åren och ett av våra missions är att avhjälpa våra kunder i detta. Ants är nischade specialister inom IT rekrytering och vårt sätt att arbeta utgår alltid ifrån att vi sitter på plats hos kund och arbetar utifrån ett agilt arbetssätt. Vad vi gör på en mer detaljerad nivå var precis vad denna workshop handlade om. Emma och Louise gick igenom statistik, de kanaler vi använder för search, vårt arbetssätt rörande initial kontakt och slutligen de indikatorer som används för koordineringen av Ants sätt att arbeta med en rekryteringsprocess.

Louise som sitter som researcher hos Tieto säger:

“Att hålla i en workshop tillsammans med en av våra större kunder är en superrolig erfarenhet, speciellt eftersom vi får möjligheten att utbyta och dela våra kunskaper om search och rekrytering med varandra. Är förstås extra roligt att arbeta tillsammans med rekryteringsteamet på Tieto i Norden, då de är så intresserade av att diskutera arbetssätt och hur vi kan effektivisera och förbättra vårt arbete hela tiden.”